Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

CÁC DẠNG LÔNG MÀY VÀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

CÁC DẠNG LÔNG MÀY VÀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

1.Những điều cần chú ý khi xem lông mày: - Lông mày không cho ta những dấu hiệu để xem xét cá tính của con người, tuổi thọ hoặc sự nghèo già... Đọc thêm »
XEM LÔNG MÀY BIẾT TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

XEM LÔNG MÀY BIẾT TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

Lông mày với tuổi thọ, xem lông mày biết tuổi thọ,xem tướng lông mày biết tuổi thọ xem lông mày biết tuổi thọ - ý nghĩa của lông mày Những ... Đọc thêm »
 
© 2011 Xem tử vi-Xem bói
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top